НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СДЕЛКА С НОТАРИАЛЕН АКТ

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

Задължителни:

Документи, необходими в някои случаи:

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.