НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

Нотариален Калкулатор
Материален интерес (лв)0.00
Местен данък 0.00
Агенция вписвания 0.00
Нотариална такса 0.00
ДДС 20% 0.00
ОБЩО: 0.00

- Местния данък или данък придобито имущество се заплаща по сметка на общината, в която се намира имота или общината по постоянен адрес на купувача на МПС.
- Такса вписвания се изчислява на база материален интерес и се привежда по сметка на Агенция по вписванията
- Към нотариалната такса в повечето случаи се начисляват и такси за справки и преписи, което е в рамките на 10-15лв
- За извършване на преводи към съответните служби се заплащат банкови такси

Допълнителни нотариални такси

23. ЗАВЕРКА ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА – върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
23.а в работно време 25%
23.б в нотариалната кантора в неработно време 25%
23.в извън нотариалната кантора в неработно време 50%
обратно
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.