НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

Нотариален Калкулатор
Материален интерес (лв)0.00
Местен данък 0.00
Агенция вписвания 0.00
Нотариална такса 0.00
ДДС 20% 0.00
ОБЩО: 0.00

- Местния данък или данък придобито имущество се заплаща по сметка на общината, в която се намира имота или общината по постоянен адрес на купувача на МПС.
- Такса вписвания се изчислява на база материален интерес и се привежда по сметка на Агенция по вписванията
- Към нотариалната такса в повечето случаи се начисляват и такси за справки и преписи, което е в рамките на 10-15лв
- За извършване на преводи към съответните служби се заплащат банкови такси

Според удостоверявания материален интерес

9. -за ДОГОВОРИ и ЕДНОСТРАННИ ИЗЯВЛЕНИЯ с материален интерес и ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ
-за извършване на НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-издаване на ПРЕПИС ОТ САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-за изпълнение на завещание,
-за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕСТ,
-за ПРИЕМАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС,
-за УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на частни документи с определен материален интерес
50% от таксата по т.8, но не по- малко от 30лв.
10. За удостоверяване на ДАТАТА И ПОДПИСИТЕ на ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, неподлежащ на вписване 30% от таксата по т.8
11. За извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и ДОГОВОРИ ЗА МПС таксата по т.8
12. Такса за заверка подписите и датата на едностранни изявления с материален интерес, (например МОЛБИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД) 15% от таксата по т. 8, но не по- малко от 25 лв.
13. За управление на имуществото върху брутния месечен доход 20% за всеки месец, но не по- малко от 50 лв.
обратно
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.