НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

Нотариален Калкулатор
Материален интерес (лв)0.00
Местен данък 0.00
Агенция вписвания 0.00
Нотариална такса 0.00
ДДС 20% 0.00
ОБЩО: 0.00

- Местния данък или данък придобито имущество се заплаща по сметка на общината, в която се намира имота или общината по постоянен адрес на купувача на МПС.
- Такса вписвания се изчислява на база материален интерес и се привежда по сметка на Агенция по вписванията
- Към нотариалната такса в повечето случаи се начисляват и такси за справки и преписи, което е в рамките на 10-15лв
- За извършване на преводи към съответните служби се заплащат банкови такси

8. НОТАРИАЛЕН АКТ или ДОГОВОР ЗА ДЕЛБА
(сборът от А и Б)

Удостоверяван материален интерес A Б
до 100лв. 30лв.  
от 101лв. до 1 000лв. 30лв. + 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв. 43,50лв. + 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв. 160,50лв. + 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв. 480,50лв. + 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв. 730,50 лв. + 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв. 1530,50лв. +0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече от 6000лв.
обратно
Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.