НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНИ

Тези услуги са регламентирани в Закон за нотариусите и нотариалната дейност и цената им е определена в Тарифата - т.19, т.20а и т.20б.

В нотариалната кантора се изготвят всички видове документи във връзка с извършваните нотариални производства. В тази връзка е необходимо първо да се уговори среща или разговор по телефон с нотариуса, за да се установи вида и най-оптималния вариант за съдържание на докумeнта, който ще се изготви. За целта винаги е необходимо страните да представят допълнителна информация, която ако нямат възможност лично да донесат в нотариалната кантора, могат да изпратят по електронна поща или чрез куриер. Когато страната има изготвен проект за документ, подлежащ на нотариално удостоверяване е удобно същият да бъде представен пред нотариуса предварително на хартиен носител, изпратен на електронната поща на нотариалната кантора или предоставен на друг електронен носител с цел по-бързо обработване на документа.

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.