НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

Нотариално удостоверяване на дата

В множество случаи законът предвижда определени благоприятни последици за документи, които имат достоверна дата, т.е. установено е по официален път, че към дадена дата този документ е съществувал.

Удостоверяването на датата се състои в отбелязване върху самия документ на изявление на нотариуса, обикновено под формата на щемпел, че на определена дата документът му е бил представен от определено лице. Действието на нотариуса се вписва и в общия му регистър, който той води за всички извършени от него през деня удостоверявания.

Достоверната дата дава много предимства – напр. при продажба на недвижим имот, отдаден под наем, ако договорът за наем е с достоверна дата, той има сила за новия собственик на имота до края на срока, упоменат в договора, но за не повече от една година, докато договорът за наем без достоверна дата се третира като безсрочен и може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие.

За удостоверяване на датата на даден документ е необходимо този документ да се представи в оригинал пред нотариуса.

Всяко едно лице може да бъде приносител на документа. Не е необходимо това да е лицето, подписало този документ.

Нотариусът проверява самоличността на приносителя на документа. Самоличността се установява с лична карта или друг заместващ документ (шофьорска книжка, паспорт).

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.