НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

СДЕЛКИ с МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

С договора за прехвърляне на МПС едно или повече лица – ПРЕХВЪРЛИТЕЛИ прехвърлят на друго/други лица – ПРИОБРЕТАТЕЛИ собствеността върху моторно превозно средство (лек автомобил, мотоциклет, камион, ремарке, трактори и т.н.). Прехвърлянето може да бъде възмездно (тогава страните се наричат ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ) или безвъзмездно (тогава страните се наричат ДАРИТЕЛ и ДАРЕН).

Нотариално се заверяват всички договори за прехвърляне собствеността върху регистрирани в страната МПС. Не е задължително да се заверяват само договорите за продажба на МПС от първоначален вносител – търовец (ЕТ или ЮЛ).

Какво е необходимо да се представи пред нотариуса:

При нотариуса се попълват следните декларации:

Абсолютно задължително при сделката трябва да се явят лично както продавачът (продавачите) така и купувачът (купувачите). Ако се явява пълномощник, пълномощното трябва да е нотариално заверено и да дава право за продажба, съответно покупка на МПС.

Ако МПС-то е придобито по време на брака по възмезден начин (напр. покупка ) участието и на двамата съпрузи е задължително, дори и талонът да е издаден само на името на единия от тях.

Страните се легитимират както следва:

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.