НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

СДЕЛКИ с недвижими имоти

Правни сделки с нотариално удостоверяване на подписите на страните, подлежащи на вписване в регистрите на АгВп

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.