НОТАРИУС рег.№ 662
Мариела Стаменова
(053)­890 010
(0897)­440 072
(0899)­826 400

СДЕЛКИ с недвижими имоти

Констативни нотариални актове за удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот:

Copyright © 2016 NOTARIUS662.COM All rights reserved.